Allmänna villkor

Du kan hitta förlagsspecifika villkor genom att klicka här.

1. Allmänt.

1.1 Lehtikuningas.fi, Lehtiapaja.fi, Lehtitukku.fi och Tidningsmagasinet.se ingår i Magazine Promotion Services Ab Oy. ("MPS" eller "Webbplats" eller "vi"). Vi tillämpar i första hand villkoren i den finska lagen om distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler och den finska konsumenthandelslagen.

1.2 Minderåriga, d.v.s. personer under 18 år, får inte lägga beställningar eller beställa produkter på MPS-webbplatserna utan tillstånd från sin målsman.

1.3 Tidskriftsprenumerationer som görs via MPS-webbplatser är tillfälliga, såvida inte erbjudandet specifikt anger en långsiktig prenumeration. Beställningens varaktighet och antalet beställda nummer anges i orderbekräftelsen.

1.4 Observera att vissa elektroniska tjänster fortsätter som abonnemang som gäller tills vidare, vilka måste sägas upp genom att kontakta förlaget i fråga. Om erbjudandet gäller en beställning som måste avbrytas separat framgår detta tydligt på produktsidan och i orderbekräftelsen som skickas till kunden när beställningen har behandlats.

1.5 Tidningsmagasinet.se kan endast leverera beställningar till leveransadresser i Sverige. Beställningar vars leveransadress ligger utanför Sverige behandlas därför inte.

2. Betalning

Betalning via Klarna
2.1 Om du betalar för en beställning eller produkt via Klarna kommer du inte att debiteras någon extra expeditionsavgift. Vi accepterar för närvarande endast följande som betalkort: VISA, VISA Electron, MasterCard och Maestro. När du gör en kortbetalning behandlar betaltjänstleverantören Klarna din betalning snabbt och säkert. Du kan bekanta dig med Klarnas villkor här

2.2 All information skickas till Klarna krypterad med säkra servrar (SSL/HTTPS).

2.3 Observera att alternativet "köp först - betala senare" som Klarna erbjuder inte gäller tidningsprenumerationer. Förlaget bestämmer när tidningsprenumerationen börjar. Starttiden kan variera. Vanligtvis startar beställningen först efter att Klarna-fakturan har förfallit. Med andra ord måste räkningen betalas innan tidningen levereras.

2.4 Om din betalning behandlas av Klarna, ställ eventuella frågor relaterade till betalning eller betalningspåminnelser direkt till Klarna. Du kan kontakta Klarna kundtjänst via följande sida: Klarna kundtjänst.

Betalning med faktura skickad av förlaget
2.5 För titlar som betalas med förlagsfaktura får du en faktura direkt från förlaget. I detta fall sker betalningen direkt till tidningens förlag. En faktura skickas och måste betalas i början av beställningen. Om du beställer en utländsk tidning vars fakturering åligger förlaget, måste fakturan betalas innan beställningen kan påbörjas.

2.6 Har du frågor om fakturan som skickats av förlaget, kontakta förlagets kundtjänst. Kontaktuppgifter till kundtjänst finns i orderbekräftelsen som skickas till den e-post som används i samband med beställningen när beställningen har behandlats.

2.7 Utgivaren fakturerar alltid själv de förlängda prenumerationsperioderna för långtidsprenumerationer.

3. Ångerrätt

3.1 Rätten att säga upp tidningsprenumerationer gäller i 14 dagar, enligt vad som stadgas i den finska konsumentskyddslagen om distansavtal och avtal som ingås utanför affärslokaler. Det innebär att du som konsument har rätt att ångra affären inom 14 dagar från den dag du tog emot varan, det vill säga från den dag då det första tidningsnumret levererades. Annullering av beställningen görs till tidningens utgivare.

3.2 Om du beställer en digital produkt på MPS webbplats har du rätt att avbryta beställningen inom 14 dagar från köptillfället.

3.3 Observera att avbeställningsreglerna för utländska beställningar varierar. Till exempel, för tidskrifter som beställs utanför EU, är det inte möjligt att avbryta transaktionen efter 14 dagar från köptillfället, och utländska förlag återbetalar inte betalningar som gjorts för beställningar.

3.4 Om du köper en värdekod för en elektronisk produkt eller streamingtjänst har du rätt att ångra transaktionen inom 14 dagar från köptillfället. Ångerrätten gäller endast om värdekoden inte har lösts in. Transaktionen kan inte avbrytas efter att värdekoden har lösts in, eftersom koden redan har använts. Den inlösta värdekoden kan inte överföras till en annan person. De värdekoder som säljs på MPS webbplats kan endast lösas in på tjänsternas webbplatser.

3.5 Observera att ångerrätten inte gäller avtal eller beställningar gjorda för lösa nummer av tidningar eller tidskrifter.

3.6 Om du vill utnyttja din ångerrätt, vänligen informera utgivaren. Anmälan ska skickas senast 14 dagar efter mottagande av tidningen. Ange ditt namn, adress och ordernummer i e-postmeddelandet. Ångerrätten gäller endast produkter som är i samma skick som vid mottagandet. Du står själv för de fraktavgifter som uppstår vid retur av produkten.

3.7 Returen ska vara framme senast 14 dagar efter det att kundtjänsten har mottagit meddelandet som avses i punkt 3.6. När vi har behandlat returen kommer vi att behandla återbetalningen så snart som möjligt, i alla fall senast 10 dagar efter mottagandet av returen.

4. Ej uthämtade sändningar

Om du inte hämtar ut brevet eller paketet som skickats till dig debiterar vi dig kostnaderna för den ursprungliga leveransen, returen och hanteringen. Debiterade utgifter är max 50 SEK. Beloppet dras tillbaka från återbetalningen av den ej uthämtade produkten.

5. Klagomål rörande en prenumeration som gjorts på MPS webbplats

5.1 Om du får en annan tidning än den du beställt, kontakta vår kundtjänst.

5.2 Om du har beställt en utländsk tidning genom oss och din tidning inte har levererats, kontakta vår kundtjänst direkt. Vi återbetalar vanligtvis ej levererade nummer genom att förlänga beställningens giltighetstid. MPS kan inte garantera att ej levererade nummer kommer att levereras senare.

5.3 Om tidningen du fick är skadad, kontakta tidningens utgivare.

5.4 Om den utlovade gåvan inte levereras, kontakta tidningens utgivare. Om inte annat avtalats vid beställningstillfället skickar utgivaren vanligtvis en gåva till betalaren av fakturan när fakturan är betald.

5.6 Vi kan i allmänhet inte säga när eller hur utgivaren kommer att skicka potentiella gåvor. Du kan fråga om leverans av gåvor direkt från utgivaren av din egen tidning. Du kan också kontrollera kontaktuppgifter via vår kundtjänst.

6. Klagomål rörande en produkt köpt på MPS webbplats

6.1 Om produkten du beställt är skadad eller defekt vid leveranstillfället, kontakta förlagets kundtjänst direkt så snart som möjligt. Reklamationen ska göras inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt att varan var skadad eller defekt. Vi anser att klagomålet har lämnats in inom skälig tid om klagomålet görs inom två månader. Som konsument har du rätt att klaga på varan inom tre år från inköpsdatum.

6.2 Kom ihåg att skadade tidningar måste anmälas till förlagets kundtjänst. MPS behandlar inte skaderapporter.

6.3 Om reklamationen accepteras ansvarar MPS för fraktkostnaderna som orsakas av returen.

6.4 MPS ersätter kunden för felet i första hand med ett presentkort.

7. Leverans av en prenumeration gjord på MPS webbplats

7.1 MPS kan inte informera dig om exakt vilken dag tidningen du beställde kommer att levereras. MPS vidarebefordrar beställningarna till de olika förlagen vi samarbetar med. Vi har ingen kontroll över utgivarnas releasescheman. Leveranstiden är 2-17 veckor beroende på publiceringsdatum och förlagets processer. Tidningsprenumerationen börjar alltid tidigast med nästa utgivna nummer, aldrig med föregående nummer.

7.2 Om tidningen du beställt inte levereras till dig i enlighet med orderbekräftelsen, kontakta först tidningens utgivare.

7.3 Tänk på att leveranstiderna för utländska tidskrifter är längre, eftersom utländska förlag vanligtvis registrerar nya beställningar mycket långsammare än inhemska förlag. Utländska förlags betalningsmetoder är också annorlunda och kan ta längre tid. MPS kan inte påverka dessa metoder.

7.4 Om du vill ändra leveransadress för beställningen, kontakta förlagets kundtjänst. Om det är en utländsk tidskriftsbeställning betald genom Klarna behandlar MPS adressändringen. Observera att det vanligtvis tar cirka tre månader att behandla en adressändring gällande en beställning från ett utländskt förlag. Vi rekommenderar därför att använda den eftersändningstjänst som posten erbjuder (postvidarebefordran) så att din tidning levereras till rätt adress.

8. Leverans av en produkt köpt på MPS webbplats

8.1 Produkternas leveranstider varierar. Mer information om leveranstiden för din produkt finns i orderbekräftelsen. Produkter i lager levereras vanligtvis inom den tid som anges i orderbekräftelsen. Observera att leveranstiden som anges i orderbekräftelsen är en uppskattning av leveranstiden. Om leveranstiden inte har bekräftats inom 30 dagar från beställningen har du rätt att ångra transaktionen.

8.2 Om leveransen ska hämtas på utlämningsstället, hämta beställningen inom angiven deadline. Observera att ångerrätten inte gäller outtagna försändelser. Mer information om de avgifter vi tar ut för ej uthämtade försändelser finns i avsnitt 4 ovan.

8.3 Det är ditt ansvar att se till att informationen i orderbekräftelsen är korrekt. Kontrollera i orderbekräftelsen att mottagarens namn finns med under leveransadressen.

9. Ersättningsskyldighet

9.1 MPS ansvarar inte för ersättning för tidningar som prenumeranten inte får på grund av att förlaget eller tidningen försätts i konkurs under prenumerationstiden. Om det är ett utländskt förlags konkurs följer vi förlagets praxis. I de flesta fall återbetalas inte abonnemangsavgiften till abonnenten.

9.2 MPS ansvarar inte heller för ersättning för tidningar som förlaget beslutar att dra in/avsluta under pågående prenumerationsperiod. I det här fallet rekommenderar MPS att du kontaktar förlaget.

9.3 MPS ansvarar inte heller för ersättning för tidningar som inte levereras i enlighet med förlagets beställningsvillkor. Orsaken kan till exempel vara att förlaget tillämpar dröjsmål på beställningar.

9.4 MPS ansvarar inte för utförsäljningar eller eventuella fel och/eller typografiska fel på webbplatserna www.lehtikuningas.fi/ , https://www.lehtiapaja.fi/ , https://www.lehtitukku.fi/fi eller http...("Webbplatser"). MPS förbehåller sig rätten att korrigera eventuella fel och ändra eller uppdatera information när som helst. MPS ansvarar inte för den information som presenteras på webbplatserna, som härrör från tredje part.

10. Personuppgifter

10.1 Webbplatserna är en del av Magazine Promotion Services Ab Oy. Om MPS behandlar personuppgifter i samband med de tjänster och produkter som det tillhandahåller är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av personuppgifter Magazine Promotion Services Ab Oy.

10.2 När vi behandlar dina personuppgifter följer vi alltid Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 ("dataskyddsförordningen"), andra dataskyddsförordningar som gäller för oss och bindande beslut och föreskrifter från tillsynsmyndighet. Mer information om behandlingen av kunders personuppgifter finns i MPS policy om behandling av kunders personuppgifter, som du kan se på Tietosuojaseloseto .

11. Presentkort

11.1 Ett presentkort är ett betalningsinstrument som innehåller värde. Om ditt presentkort eller presentkortskod tappas bort kommer MPS inte att kompensera det med ett nytt presentkort eller ny kod. Ett presentkort accepteras som betalningsmetod för köp..

11.2 Våra presentkort är giltiga i ett år från köptillfället. MPS ansvarar inte för presentkort köpta från tredje part, vars giltighetstid är kortare än vanligt. Giltighetstiden för ett utgånget presentkort kommer inte att förlängas.

11.3 Presentkortet kan användas för att lösa in en beställning eller produkt från urvalet av MPS webbplats, för vilken ett presentkort accepteras som betalningsmetod. För ett fåtal beställningar har förlaget beslutat att endast acceptera förlagets egna fakturor. Därför kan dessa beställningar inte betalas med presentkort.

11.4 MPS ansvarar inte för ersättning för tidningar som förlaget beslutar att dra in/avsluta under pågående prenumerationsperiod. Vi uppmuntrar dig att kontakta förlaget direkt. I det här fallet kommer MPS inte att återbetala presentkortets värde eller utfärda ett nytt presentkort istället.

11.5 Presentkortet kan inte bytas mot kontanter eller returneras.

11.6 Ingen rabatt ges för presentkort.

Så här fungerar Tidningsmagasinet

Du beställer tidningsprenumeration
Vi levererar din beställning till tidningsförlaget
Förlaget levererar tidningen till dig