Allmänna villkor

Allmänna villkor prenumerationsförmedling - Se även vår integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter. Längst ner finns specifika villkor för vissa förlag - klicka här för att komma till dem.

1. Allmänt.

1.1 Tidningsmagasinet.se ägs av Magazine Promotion Services AB

1.2 Vid beställningar på Tidningsmagasinet.se tillämpas i första hand de villkor som är tillämpliga i Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, samt i Konsumentköpslagen.

1.3 Längden på prenumerationen framgår av orderbekräftelsen

1.4 Om du vill ändra din prenumerationsadress ska du vända dig till tidningsförlagets kundtjänst.

1.5 För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs.

1.6 Tidningsmagasinet.se kan inte ge dig ett exakt leveransdatum för första tidningen eller fakturan i prenumerationen eftersom det är förlaget som sköter utskick av tidning och faktura

1.7 Observera att det är en längre leveranstid för utländska tidningar. Detta är cirkatider och att vi inte kan ge er ett exakt leveransdatum.

2. Betalning, Återbetalning samt Ångerrätt

2.1 Betalning sker alltid mot faktura. Vid beställning av tidningsprenumeration så fakturerar förlaget er som kund och betalning sker direkt till förlaget som ger ut tidningen. Faktura skickas ut och betalas i samband med uppstart av prenumerationen. Vissa förlag väntar tills första fakturan är betald innan de skickar ut första tidningen. Vid beställning av de utländsk tidning som faktureras från förlaget så måste fakturan betalas innan prenumerationen sätts igång.

2.3 Ångerrätt för tidningsprenumerationer köpta på nätet är 14 dagar enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det innebär att du som konsument har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag du tog emot varan, d.v.s. den dag då det första tidningsexemplaret levererades. Observera att ångerrätten inte gäller om det totala priset är mindre än 400 kronor.

Önskar ni nyttja er ångerrätt meddelar ni det omgående till kundtjanst@tidningsmagasinet.se, dock senast 14 dagar efter du mottagit det första tidningsexemplaret. Tidningen måste vara i samma skick som den mottogs för att ångerrätten skall gälla. Du måste själv bekosta returportot.

Tecknar du en digital prenumeration via Tidningsmagasinet.se gäller ångerrätten 14 dagar från köptillfället.

Observera att andra reklamationsregler gäller vid utländska prenumerationer. Vid köp av utländska tidningsprenumerationer är det efter 14 dagar från köptillfället inte möjligt att ångra köpet då de utländska förlagen inte återbetalar beställda prenumerationer.

2.4 Alla eventuella oklarheter avseende betalning eller påminnelse av fakturor hanteras av förlaget/tidningen. Du skall således vända dig till förlaget med sådana frågor, kontaktuppgifter återfinns här:

3. Om något går fel

3.1 Om du fått en annan tidning än den beställda skall du kontakta Tidningsmagasinet.se:s kundtjänst.

3.2 Om den beställda tidningen inte levereras enligt beställningsbekräftelsen ska du i första hand vända dig till förlaget för aktuell tidning.

3.3 Om tidningen är skadad vid mottagande skall du kontakta förlaget för tidningen.

3.4 Om utlovad premie saknas skall du kontakta tidningens förlag. Premier skickas i regel till fakturabetalaren från förlaget efter att fakturan är betald. Tidningsmagasinet.se kan ej svara på hur dessa skickas, kontakta tidningens förlag för information om leverans av premie.  

4. Friskrivning

4.1 Tidningsmagasinet.se ansvarar inte för utebliven leverans av tidning till prenumerant vid förlags- eller tidnings konkurs under pågående prenumeration. I de flesta fall återbetalas inte prenumeranten för prenumerationen. Utländska förlag väljer oftast att ersätta aktiva prenumeranter med en likvärdig titel under resterande period.

4.2 Tidningsmagasinet.se ansvarar inte heller i förhållande till prenumerant för tidning som dragits tillbaka/lagts ned av aktuellt förlag under pågående prenumeration utan hänvisar till respektive förlag.

4.3 Tidningsmagasinet.se ansvarar inte heller i förhållande till prenumerant för tidning som ej levereras på grund av förlagets prenumerationsvillkor.

5. Säkerhet, Sekretess och Personuppgifter

5.1 Vid beställning hos Tidningsmagasinet.se uppger du ditt namn och adress. När du beställer en prenumeration hos oss godkänner du också att dina uppgifter används i vår verksamhet för att fullgöra våra åtaganden mot dig.

5.2 Tidningsmagasinet.se lämnar endast ut dina personuppgifter till det förlag som äger utgivningen av den tidning du beställt

5.3 Vi erbjuder dig automatiskt vårt nyhetsbrev via e-post. Nyhetsbrevet kan enkelt avbokas via länk på aktuellt nyhetsbrev eller via vår kundtjänst.

5.4 Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om sådan information är felaktig, irrelevant eller ofullständig kan du begära att informationen ändras eller tas bort. 

 

Förlagsspecifika villkor

Fabas | Egmont Publishing AB

 

Albinsson & Sjöberg

Vid köp godkänner jag att få information och erbjudanden om tidningar, produkter, tjänster och event från FabasGruppen AB. Via dotterbolaget Albinsson & Sjöberg produceras tidningar, filmer, böcker och event. Mantorp Park och Emmaboda Flygbana genomför tävlingsaktiviteter och evenemang. Därtill drivs också Albinsson & Sjöbergs Bilmuseum och Karlskrona Porslinsmuseum. Vid behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att använda oss av avtal, rättslig förpliktelse, samtycke (nyhetsbrev och tävling) och berättigat intresse som rättslig grund. Då vi inte kommer att sälja vidare dina uppgifter är det endast FabasGruppens berättigade intresse som kommer att hävdas. Mer information finns på www.fabas.se/integritetspolicy.

När din prenumerationsperiod är slut får du automatiskt en förnyelseavi. Du kan då välja om du vill fortsätta prenumerera eller avsluta din prenumeration.
Om prenumerationen är en gåva får tidningsmottagaren automatiskt erbjudande om förnyelse, mottagaren kan då välja att fortsätta eller avsluta prenumerationen. Om tidningsmottagaren är under 18 år ska detta meddelas vår kundservice på 0455 – 30 29 30.

Erbjudandet gäller i Sverige. För prenumeration till utlandet vänligen kontakta vår kundservice via mail: kundservice@fabas.se eller på telefonnummer + 46 455-30 29 30.
fabas.se/integritetspolicy

Egmont Story House AB

Vid beställning av tidning eller annan produkt från Egmont, samt tävlingsdeltagande, godkänner jag att mina personuppgifter, inklusive e-postadress, mobilnummer och övriga digitala adresser, får lagras och användas inom Egmontkoncernen för fakturering, leverans, information, marknadsföring, digitala tjänster, analys, statistik och profilering. Uppdatering av personuppgifter mot personuppgiftsregister, exempelvis SPAR, sker kontinuerligt. Information om min användning av digitala tjänster inhämtas med bl.a. cookies. Jag kan även få erbjudanden från Egmonts samarbetspartners, som återfinns inom följande branscher, direkt relaterade till våra produkter: tidningar, böcker, film, spel, pussel, leksaker, mode, skönhet, sport, fritid, heminredning, hälsa, mat, dryck, djur, natur, motor. 

Uppgifter som jag lämnar direkt eller indirekt genom att använda Egmontkoncernens tjänster och erbjudanden kan tillsammans med övriga uppgifter användas inom Egmont för marknadsföring och för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till mig samt för utveckling av nya tjänster och produkter.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är dels fullföljande av avtal och dels Egmonts berättigade intresse. Vill du rätta, radera, begränsa eller invända mot användningen av dina personuppgifter kan du göra det genom att skicka brev till Personuppgiftsansvarig, Egmont Story House AB, 205 07 Malmö eller gå till sidan https://www.storyhouseegmont.se/personuppgifter. Vi ser helst att du först kontaktar oss om du har klagomål. Anser du att vi inte har gjort tillräckligt kan du även kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, epost imy@imy.se.

Om inget annat anges vid nyteckning kommer prenumerationen att avslutas automatiskt och du kommer att få ett nytt erbjudande att ta ställning till vid periodens slut. Undantag är prenumerationer tecknade som tillsvidareprenumeration, när en prenumeration delats upp i delbetalningar eller vid betalning via autogiro. Vid beställd delbetalning har du förbundit dig att betala samtliga delbetalningar. Vid beställd tillsvidareprenumeration förnyas den automatiskt och inbetalningskort skickas ut med varannan till var sjätte utgåva beroende på vilken av Egmonts titlar du valt. Uppsägning ska ske minst 3 veckor innan nästa utgåva utkommer.

Vid utebliven betalning vid nyregistrering påförs en påminnelseavgift om 60 kr. Om inbetalning inte är oss tillhanda inom 30 dagar kommer skulden att överföras till inkasso via Alektum Group AB varpå ytterligare avgifter och ränta tillkommer. Slutkrav kan skickas för tidningsprenumeration där avgiften motsvarar lösnummerpriset av dina mottagna tidningar, dock är maximalt belopp nyteckningspriset plus påminnelseavgift och eventuella inkassoavgifter.

Eventuell beställd premie skickas ca 3-5 veckor efter att vi mottagit din betalning. Egmont förbehåller sig rätten att byta ut premie vid slutförsäljning. Adressändring ska meddelas minst 3 veckor innan den ska träda i kraft. 

För mer information om villkor och din ångerrätt, se www.dintidning.se/villkor/ 

Ytterligare information om hur Egmont Publishing använder dina personuppgifter och om dina rättigheter finns här https://www.storyhouseegmont.se/villkor.

Så här fungerar Tidningsmagasinet

Du beställer tidningsprenumeration
Vi levererar din beställning till tidningsförlaget
Förlaget levererar tidningen till dig